Strona Wydziału Ekonomicznego Strona Wydziału Ekonomicznego
Katedra Logistyki

   English version

 
 

   Katedra Logistyki

81-824 Sopot 
ul. Armii Krajowej 119/121
POLSKA

tel
0 58 523 13 51
fax
0 58 523 11 90

   
   

wstecz

dr Leszek Reszka

dr Leszek Reszka

Adres poczty elektronicznej:
leszek.reszka@ug.edu.pl


Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23:

piątki, godz. 9:00

(link do spotkania MS Teams)Opis działalności:

Metody ilościowe w logistyce. Prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa. Optymalizacja procesów logistycznych. Pomiar kosztów wsparcia logistycznego. Pomiar niezawodności systemów wsparcia logistycznego. Pomiar ekonomicznych korzyści z wsparcia logistycznego. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Problematyka drobnej przedsiębiorczości w Polsce. Dydaktyka logistyki


Tematyka seminarium:

Wsparcie logistyczne w przedsiębiorstwie; strategie logistyczne przedsiębiorstw; zarządzanie łańcuchem dostaw; logistyka w zaopatrzeniu, produkcji i dystrybucji; logistyczna obsługa klienta; prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego; optymalizacja procesów logistycznych; problematyka drobnej przedsiębiorczości w Polsce.

Prace magisterskie napisane pod kierunkiem dra L. Reszki

Prace licencjackie napisane pod kierunkiem dra L. Reszki

Dorobek naukowy


Pliki dla studentów:

1. Bachelor's Seminar

(go to English version for details)

2. Logistics for Economic Processes

(go to English version for details)

3. Logistyka działalności gospodarczej

część 1,
część 2,
część 3,
część 4,
część 5,
część 6,
część 7,
część 8,
część 9,

harmonogram zaliczenia,

lista punktów bonusowych,

4. Logistyka przedsiębiorstwa

część 1,

5. Logistyka przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw

część 1,
część 2,
część 3,
część 4,

harmonogram zaliczenia,

lista punktów bonusowych,

6. Master's Seminar

(go to English version for details)

7. Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych

- 2 SS1 EK, 2 SS1 MSG

część 1,
część 2,
część 3,
część 4,

lista punktów bonusowych (z wykładu),

- 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG

część 1,
część 2,

lista punktów bonusowych (z wykładu),

8. Modelowanie i optymalizacja procesów gospodarczych

część 1,
część 2,
część 3,

harmonogram zaliczenia,

lista punktów bonusowych,

9. Operational Improvement Management

(go to English version for details)

10. Optymalizacja w logistyce

do użytku domowego:

część 1,
część 2,
część 3,
część 4,
część 5,
część 6,
część 7,
część 8,
część 9,
część 10,
część 11,
część 12,

harmonogram zaliczenia,

lista punktów bonusowych,

11. Prognozowanie procesów ekonomicznych

-2 ETiL SS2 EK

do wykorzystywania w czasie zajęć:

część 1,
część 2,
część 3,
część 4,
część 5,
część 6,

harmonogram zaliczenia,

lista punktów bonusowych,

-2 NS2 EK

część 1,
część 2,
część 3,
część 4,

harmonogram zaliczenia,

lista punktów bonusowych,

12. Seminarium licencjackie:

- 3 ETiL EK SS1

część 1,
część 2,

- 3 EK NS1

część 1,
część 2,
część 3,

13. Seminarium magisterskie:

- 2 ETiL EK SS2

część 1,
część 2,
część 3,

- 2 EK NS2

część 1,
część 2,

 

   

wstecz
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego