Strona Wydziału Ekonomicznego Strona Wydziału Ekonomicznego
Katedra Logistyki

   English version

 
 

   Katedra Logistyki

81-824 Sopot 
ul. Armii Krajowej 119/121
POLSKA

tel
0 58 523 13 51
fax
0 58 523 11 90

   
   

wstecz

dr Leszek Reszka

dr Leszek Reszka

Adres poczty elektronicznej:
leszek.reszka@ug.edu.pl


Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:

- piątki, godz. 9:00

- soboty (po wcześniejszym umówieniu się e-mailem: leszek.reszka@ug.edu.pl)

(link do spotkania MS Teams)Opis działalności:

Metody ilościowe w logistyce. Prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa. Optymalizacja procesów logistycznych. Pomiar kosztów wsparcia logistycznego. Pomiar niezawodności systemów wsparcia logistycznego. Pomiar ekonomicznych korzyści z wsparcia logistycznego. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Problematyka drobnej przedsiębiorczości w Polsce. Dydaktyka logistyki


Tematyka seminarium:

Wsparcie logistyczne w przedsiębiorstwie; strategie logistyczne przedsiębiorstw; zarządzanie łańcuchem dostaw; logistyka w zaopatrzeniu, produkcji i dystrybucji; logistyczna obsługa klienta; prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego; optymalizacja procesów logistycznych; problematyka drobnej przedsiębiorczości w Polsce.

Prace magisterskie napisane pod kierunkiem dra L. Reszki

Prace licencjackie napisane pod kierunkiem dra L. Reszki

Dorobek naukowy


Pliki dla studentów:

1. Bachelor's Seminar

(go to English version for details)

2. Badania operacyjne jako narzędzie wspomagające menadżera

do wykorzystywania w czasie zajęć

przykład 4 (po 13 maja),
przykład 5,
przykład 6,

do użytku domowego

część 1,
część 2,

3. Decyzje menedżerskie w logistyce

do wykorzystywania w czasie zajęć

przykład 1,


do użytku domowego


4. Forecasting of Economic Processes

(go to English version for details)

5. Logistics for Economic Processes

(go to English version for details)

6. Logistyka działalności gospodarczej

do wykorzystywania w czasie zajęć

przykład 1,

do użytku domowego


7. Logistyka przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw

do wykorzystywania w czasie zajęć


do użytku domowego


8. Managerial Decisions in Logistics

(go to English version for details)

9. Master's Seminar

(go to English version for details)

10. Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych

- 2 SS1:


- 2 NS1:


11. Modelowanie i optymalizacja procesów gospodarczych

do wykorzystywania w czasie zajęć


do użytku domowego


12. Operational Improvement Management

(go to English version for details)

13. Prognozowanie procesów ekonomicznych

- 2 Log SS2 EK:

do wykorzystywania w czasie zajęć


do użytku domowego


- 2 NS2 EK:

do wykorzystywania w czasie zajęć


do użytku domowego


14. Seminarium licencjackie:

- 3 ETiL EK SS1

część 1,

15. Seminarium magisterskie:

- 2 Log EK SS2

część 1,

 

   

wstecz
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego