Strona Wydziału Ekonomicznego Strona Wydziału Ekonomicznego
Katedra Logistyki
 
 
Katedra Logistyki

81-824 Sopot  ul. Armii Krajowej 119/121
POLSKA

tel
0 58 523 13 51
fax
0 58 523 11 90

logistyka@univ.gda.pl

   
   

wstecz

dr Leszek Reszka
Dorobek naukowy dra L. Reszki:

Praca doktorska:

L. Reszka: Prognozowanie popytu pierwotnego w systemie wsparcia logistycznego małego przedsiębiorstwa. Uniwersytet Gdański. Sopot 2009

Książki:

L. Reszka: Decyzje menedżerskie w logistyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ISBN 978-83-8206-022-5 ISBN 978-83-8206-081-2 (online)

L. Reszka: Prognozowanie w logistyce małego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ISBN: 978-83-7326-756-5

Artykuły:

O. Dębicka, L. Reszka, ICT in higher education: a logistic perspective from the pandemic period, "Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin", 73 (145) 2023

A. Szmelter-Jarosz, B. Chmiel, D. Weiland, P. Wierzbowski, L. Reszka, Debate on the definition of urban logistics: a systematic literature review, "Theoretical and Empirical Researches in Urban Management”, Volume 18, Issue 2, May 2023

L. Reszka: Multicriteria optimization methods in logistics on the example of warehouse location, "Journal of Positive Management", vol. 9, nr 3/2018, Toruń 2018, ISSN: 2083-103X, s. 3-16

L. Reszka: The Applicability of the Simos’ Method to Determination of Weights In Optimal Multicriteria Decision Making In Logistics [W:] M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelling of Logistics Processes and Systems, part XVII Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics vol. 66. Gdańsk University Press, Gdańsk 2017, ISSN: 2544-3224, e-ISSN 2544-3232, s. 81-88

L. Reszka: Kształcenie z zakresu logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w świetle badania empirycznego [W:] M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XIV. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 56 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ISSN 0208-4821, s. 357-369

L. Reszka: Możliwości wykorzystania metody AHP do rozwiązywania wielokryterialnych problemów optymalizacyjnych w logistyce [W:] M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XIII. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 51 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ISSN 0208-4821, s. 251-259

L. Reszka: Modelowanie procesu optymalizacyjnego w logistyce przedsiębiorstwa [W:] M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XII. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 46 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ISSN 0208-4821, s. 101-111

L. Reszka : Koniunkcja logistyki i optymalizacji [W:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne, Zeszyt 407. Zarządzanie XXXIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2012, ISSN 1689-8966, ISSN 0860-1232, s. 109-118

L. Reszka: Optymalizacja harmonogramu wymiany sprzętu jako zadanie logistyczne [W:] M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XI. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 42 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ISSN 0208-4821, s. 189-196

L. Reszka: Solver jako narzędzie rozwiązywania logistycznych problemów optymalizacyjnych [W:] Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, nr 10 (10) 2011, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2011, ISSN 1643-8175, s. 321-336

L. Reszka: Model maksymalnego przepływu jako przykład narzędzia optymalizacji procesów logistycznych w mieście [W:] M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. X. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, nr 40 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ISSN 0208-4821, s. 229-235

L. Reszka: Wykorzystanie metod prognostycznych w małych przedsiębiorstwach w Polsce na przykładzie prognozowania popytu pierwotnego [W:] M. Chaberek, A. Jezierski (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. VII. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, nr 38 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ISSN 0208-4821, s. 55-70

L. Reszka: Prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa [W:] M. Chaberek, A. Jezierski (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. VI. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, nr 35 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ISSN 0208-4821, s. 103-114

L. Reszka: System wsparcia logistycznego małego przedsiębiorstwa [W:] M. Chaberek, A. Jezierski (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. V. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, nr 32. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ISSN 0208-4821, s. 123-132

M. Chaberek, G. Karwacka, L. Reszka: Metodologiczne aspekty badania efektywności systemów logistycznych [W:] T. Ambroziak (red.): Materiały Konferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Systemy Logistyczne. Teoria i Praktyka. Warszawa 2005, s. 115-122

L. Reszka: Econometric Forecasting in Logistics Support System for Small Enterprise [W:] N. Fabbes-Coste, M. Koulikoff-Souviron (red.): Ninth ELA Doctorate Workshop 2004. European Logistics Association 2004, s. s. 126-131.

L. Reszka: Optymalizacja hurtowej sieci dystrybucyjnej jako zadanie logistyczne. [W:] D. Rucińska (red.): Studia nad transportem i logistyką. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, nr 25. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, ISSN 0208-4821, s. 219-225

L. Reszka: Koncepcja identyfikacji kosztów logistycznych z punktu widzenia pełnego cyklu życia systemu wsparcia logistycznego. [W:] M. Chaberek: Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. III. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, nr 28. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, ISSN 0208-4821, s. 95-103

L. Reszka: Sposoby pomiaru ekonomicznych korzyści z wsparcia logistycznego [W:] J. Witkowski (red.): Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nr 944. Wrocław 2002. ISSN 0324-8445, s. 180-189

L. Reszka: Pomiar i ocena niezawodności systemów wsparcia logistycznego. [W:] M. Chaberek (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. II. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, nr 24. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, ISSN 0208-4821, s. 81-88

S. Mróz, L. Reszka: Klient Oddziału Internetowego [W:] R. Bugaj, S. Milewski (red.): Informacje, opinie, studia. Biuletyn dla kadry kierowniczej PKO BP SA, Redakcja "Nasz Bank", Nr 12(13) 2000(2001), Warszawa XII.2000- I.2001

Wystąpienia na konferencjach:

L. Reszka: Narzędzia IT wspierające nauczyciela w przygotowaniu interaktywnych zajęć, czyli jak aktywizować i motywować słuchaczy? referat wygłoszony na konferencji “Ways forward in online teaching” - rezultaty projektu “InCompEdu” (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 1 III 2023

L. Reszka: Logistics aspects of higher education during a pandemic according to the research results of the InCompEdu project referat wygłoszony na XX Konferencji: Logistyka w teorii i praktyce organizowanej przez Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morska 2, Hel), 9-10 XII 2022

O. Dębicka, L. Reszka: Innovative Competence in Online Higher Education – a summary of project results referat w języku angielskim na konferencji Development and implementation of innovative online course – examples of good practices organizowanej przez Faculty of Tourism and Hospitality Management University of Rijeka (Opatija), 21 X 2022

O. Dębicka, L. Reszka: ICT in higher education - lessons from pandemic period (Preliminary results of InCompEdu project) referat w języku angielskim na XII Międzynarodowej Konferencji INFOGLOB 2022 organizowanej przez Katedrę Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Instytutem Inżynierii Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (Gdynia-Karlskrona-Malmo-Kopenhaga-Karlskrona-Gdynia), 07-09 VI 2022

L. Reszka: udział w panelu Model edukacji vs biznesowa rzeczywistość na Konferencji otwarcia III edycji programu TopYoung100 The show must go on organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (on-line), 14 V 2020

L. Reszka: Multicriteria optimization methods in logistics on the example of warehouse location referat wygłoszony na V Konferencji naukowej: Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2018 organizowanej przez Katedrę Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Katedrę Logistyki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzki (ul. Gagarina 13 a, Toruń), 9 XI 2018

L. Reszka: Decision making process in supply chain logistics management referat w języku angielskim wygłoszony na II Konferencji naukowej: Budowanie łańcuchów dostaw jutra organizowanej przez Katedrę Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (ul. Bogucicka 14, Katowice), 24 - 25 IX 2018

L. Reszka: Sopockie Warsztaty Logistyczne - geneza i kierunki rozwoju referat wygłoszony na XVIII Konferencji Naukowej: Logistyka w teorii i praktyce organizowanej przez Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morska 2, Hel), 18-20 V 2018

L. Reszka: Multi-criteria optimization of logistics system’s components on the example of warehouse location plakat w języku angielskim zaprezentowany na XVIII Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 7-8 XII 2017

L. Reszka: Lokalizacja magazynu jako wielokryterialny problem optymalizacyjny w logistyce referat wygłoszony na VII Konferencji Naukowej: Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce organizowanej przez Katedrę Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74, Bydgoszcz), 26 VI 2017

L. Reszka: Pożądane efekty kształcenia w zakresie logistyki w ocenie pracodawców i studentów – analiza porównawcza w oparciu o wyniki badań empirycznych referat wygłoszony na XVII Konferencji Naukowej: Logistyka w teorii i praktyce organizowanej przez Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morska 2, Hel), 21-23 IV 2017

L. Reszka: Sopockie Warsztaty Logistyczne jako platforma kształtowania kwalifikacji studentów logistyki plakat zaprezentowany na XVII Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez: Katedrę Logistyki, Katedrę Polityki Transportowej oraz Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji (IHZ) Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 1-2 XII 2016

L. Reszka: Kształcenie w zakresie logistyki jako odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku referat wygłoszony na III Kongresie Przemysłu Opakowań: Opakowania w łańcuchu dostaw organizowanym przez Polską Izbę Opakowań (Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich), 27 IX 2016

L. Reszka: Obiektywizacja procesu wyznaczania wag przy podejmowaniu decyzji wielokryterialnych w obsłudze logistycznej łańcucha dostaw plakat zaprezentowany na Konferencji naukowej: Budowanie łańcuchów dostaw jutra organizowanej przez Katedrę Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (ul. Bogucicka 14, Katowice), 26 - 27 IX 2016

L. Reszka: Metody określania wag przy podejmowaniu wielokryterialnych decyzji optymalizacyjnych w logistyce referat wygłoszony na VI Konferencji Naukowej: Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce organizowanej przez Katedrę Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74, Bydgoszcz), 27 VI 2016

L. Reszka: Oczekiwania w zakresie efektów kształcenia z logistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w świetle badań empirycznych referat wygłoszony na XVI Konferencji Naukowej: Logistyka w teorii i praktyce organizowanej przez Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morska 2, Hel), 18-20 III 2016

L. Reszka: Metody prognozowania popytu pierwotnego w przypadku występowania wahań sezonowych referat wygłoszony na V Konferencji Naukowej: Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce organizowanej przez Katedrę Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74, Bydgoszcz), 22 VI 2015

K. Czystaw, N. Fiedler, L. Reszka: Sopockie Warsztaty Logistyczne jako narzędzie „upraktycznienia” procesu kształcenia z zakresu logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego referat wygłoszony na XV Konferencji Naukowej: Logistyka w teorii i praktyce organizowanej przez Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morska 2, Hel), 20-22 III 2015

L. Reszka: Logistyczne aspekty optymalizacji procesów gospodarczych referat wygłoszony na IV Konferencji Naukowej: Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce organizowanej przez Katedrę Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74, Bydgoszcz), 23 VI 2014

L. Reszka: Kształcenie z zakresu logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego - stan obecny i perspektywy zmian referat wygłoszony na XIV Konferencji Naukowej: Logistyka w teorii i praktyce organizowanej przez Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morska 2, Hel), 11-13 IV 2014

N. Błaszczak , M. Pobłocki, L. Reszka: Oczekiwania, realizacja i przydatność efektów kształcenia w zakresie logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w świetle badania empirycznego referat wygłoszony na XIV Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez: Katedrę Logistyki, Katedrę Polityki Transportowej oraz Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji (IHZ) Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 6 XII 2013

L. Reszka: AHP jako metoda rozwiązywania wielokryterialnych problemów optymalizacyjnych w logistyce referat wygłoszony na III Konferencji Naukowej: Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce organizowanej przez Katedrę Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74, Bydgoszcz), 21 VI 2013

L. Reszka: Wybrane metody optymalizacji wielokryterialnej w logistyce na przykładzie wyboru dostawcy referat wygłoszony na III Konferencji Naukowej: Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce organizowanej przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń), 22 III 2013

L. Reszka: Założenia metodologiczne badania oczekiwań, realizacji i przydatności efektów kształcenia w zakresie logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego referat wygłoszony na XIII Konferencji Naukowej: Logistyka w teorii i praktyce organizowanej przez Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morska 2, Hel), 1-3 III 2013

L. Reszka: Optymalizacja w modelowaniu procesów i systemów logistycznych referat wygłoszony na XIII Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez: Katedrę Logistyki, Katedrę Polityki Transportowej oraz Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji (IHZ) Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 14 XII 2012

L. Reszka: STATISTICA jako narzędzie prognozowania w logistyce referat wygłoszony na II Konferencji Naukowej: Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce organizowanej przez Katedrę Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74, Bydgoszcz), 22 VI 2012

L. Reszka: Przykłady wielokryterialnych problemów optymalizacyjnych w logistyce przedsiębiorstwa referat wygłoszony na II Konferencji Naukowej: Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce organizowanej przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń), 23 III 2012

L. Reszka: Kształcenie logistyki na poziomie akademickim w Polsce na przykładzie: UG w Gdańsku, UMK w Toruniu i WSB w Bydgoszczy referat wygłoszony na XII Konferencji Naukowej: Logistyka w teorii i praktyce organizowanej przez Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morska 2, Hel), 9-11 III 2012

L. Reszka: Modelowanie procesu optymalizacyjnego w logistyce przedsiębiorstwa referat wygłoszony na XII Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez: Katedrę Logistyki, Katedrę Polityki Transportowej, Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji (IHZ) Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 2 XII 2011

L. Reszka: SOLVER jako narzędzie rozwiązywania logistycznych problemów optymalizacyjnych referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce organizowanej przez Katedrę Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74, Bydgoszcz), 17 VI 2011

L. Reszka: Plan zajęć jako efekt systemu wsparcia logistycznego referat wygłoszony na XI Konferencji Naukowej: Logistyka w teorii i praktyce organizowanej przez Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morska 2, Hel), 1-3 IV 2011

L. Reszka: Obszary koniunkcji logistyki i optymalizacji referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce organizowanej przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń), 18 III 2011

L. Reszka: Optymalizacja terminarza wymiany sprzętu jako zadanie logistyczne referat wygłoszony na XI Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez: Katedrę Logistyki, Katedrę Polityki Transportowej, Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji (IHZ), Zakład Gospodarki Globalnej (ITHM) Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 10 XII 2010

L. Reszka: Referencyjny model ekonometrycznego prognozowania popytu pierwotnego w systemie wsparcia logistycznego małego przedsiębiorstwa referat wygłoszony na IX Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez: Katedrę Logistyki, Katedrę Polityki Transportowej, Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji (IHZ), Zakład Gospodarki Globalnej (ITHM) Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 5 XII 2008

L. Reszka: Wykorzystanie metod prognozowania popytu pierwotnego przez małe przedsiębiorstwa w Polsce – wyniki badań referat wygłoszony na VIII Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez Katedry Logistyki oraz Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 7 XII 2007

L. Reszka: Kleines Unternehmen im Internationalen Austausch Polens referat w języku niemieckim wygłoszony na Konferencji Naukowej: Kleine und mittlere Unternehmen - Finanzierung und Internationalisierung zorganizowanej przez Instytut Handlu Zagranicznego UG oraz Hochschule Bremen (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 7 IV 2006

L. Reszka: Prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa referat wygłoszony na VI Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 9 XII 2005

M. Chaberek, G. Karwacka, L. Reszka: Metodologiczne aspekty badania efektywności systemów logistycznych referat wygłoszony na I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Systemy Logistyczne. Teoria i Praktyka zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską (Politechnika Warszawska), 14 IX 2005

L. Reszka: System wsparcia logistycznego małego przedsiębiorstwa referat wygłoszony na V Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 17 XII 2004

L. Reszka: Econometric Forecasting in Logistics Support System for Small Enterprise poster w języku angielskim zaprezentowany na warsztatach dla doktorantów z logistyki (ELA Doctorate Workshop) zorganizowanych przez European Logistic Association (Monchy near Paris, Francja), 16-18 VI 2004

L. Reszka: Analiza systemu wsparcia logistycznego referat wygłoszony na IV Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego PTL, ILiM oraz AE w Katowicach (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 12 XII 2003

L. Reszka: Koncepcja kosztów cyklu życia systemu logistycznego referat wygłoszony na III Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz NKL i CRL (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 16 XII 2002

L. Reszka: Prediction of Demand in Logistics referat w języku angielskim wygłoszony na Konferencji Naukowej: New Trends of the Development of Industry zorganizowanej przez Brno University of Technology, Faculty of Business and Management (Technicka 2, Brno, Czechy), 04-05 XII 2002

L. Reszka: Measurement and Evaluation of Reliability for Logistic Support System of Organization referat w języku angielskim wygłoszony na Konferencji Naukowej: Opportunities of Change zorganizowanej przez Zrzeszenie Studenckich Kół Naukowych ("Wojskowy Dom Wypoczynkowy" w Rynii, 05-127 Białobrzegi), 16-20 IV 2002

L. Reszka: Sposoby pomiaru ekonomicznych korzyści z wsparcia logistycznego referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: Logistyka przedsiębiorstwa w warunkach przemian zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Hotel Geovita w Szklarskiej Porębie), 19-21 IX 2002

L. Reszka: Pomiar i ocena niezawodności systemów wsparcia logistycznego referat wygłoszony na II Konferencji Naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowanej przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz NKL, CRL, PTL (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot), 19 X 2001

L. Reszka: Optymalizacja wykorzystania wykwalifikowanych zasobów kadrowych firm globalnych jako przykład funkcji wsparcia logistycznego referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: Wymiary globalizacji, obawy i nadzieje organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu (ul. Ozimska 63, 45-085 Opole), 13-14 IX 2001

Redakcja i współredakcja książek i opracowań naukowych oraz rozdziały w książkach:

S. Pangsy-Kania, M.Markiewicz, L. Reszka, I.Sobol (red.): Nasze studia nr 12/2022, Sopot 2022, ISSN 1731-6707, eISSN 2719-3608

M. Chaberek, L. Reszka (red.): Rozwój funkcji logistycznych w Grupie PKP. Przesłanki i uwarunkowania Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, ISBN: 978-83-8206-233-5

S. Pangsy-Kania, M.Markiewicz, L. Reszka, I.Sobol (red.): Nasze studia nr 11/2021, Sopot 2021, ISSN 1731-6707, eISSN 2719-3608

C. Mańkowski, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XXII Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, ISBN: 978-83-8206-181-9

L. Reszka: Decision Making Process in the Management of Logistics Support System [W:] C. Mańkowski, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XXII Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, s. 167-176

S. Pangsy-Kania, M.Markiewicz, L. Reszka, I.Sobol (red.): Nasze studia nr 10/2020, Sopot 2020, ISSN 1731-6707, eISSN 2719-3608

C. Mańkowski, L. Reszka (red.): Modelling of Logistics Processes and Systems, part XXI Transport Economics and Logistics vol. 82. Gdańsk University Press, Gdańsk 2019, e-ISSN 2657-6104

S. Pangsy-Kania, L. Reszka (red.): Nasze studia nr 9/2019, Sopot 2019, ISSN 1731-6707

C. Mańkowski, L. Reszka (red.): Modelling of Logistics Processes and Systems, part XX Transport Economics and Logistics vol. 78. Gdańsk University Press, Gdańsk 2018, e-ISSN 2657-6104

L. Reszka: Multicriteria optimization methods in logistics on the example of warehouse location [W:] Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2018. Księga abstraktów Toruń, 9 XI 2018, s. 41-42

L. Reszka: Obiektywizacja procesu wyznaczania wag przy podejmowaniu decyzji wielokryterialnych w obsłudze logistycznej łańcucha dostaw [W:] Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań Praca zbiorowa pod red. D. Kisperskiej-Moroń, K. Niestroja i M. Świtały, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ISBN 978-83-7875-416-9, eISBN 978-83-7875-417-6, s. 155-164

C. Mańkowski, L. Reszka (red.): Modelling of Logistics Processes and Systems, part XIX Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics vol. 71. Gdańsk University Press, Gdańsk 2017, ISSN: 2544-3224, e-ISSN 2544-3232

M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelling of Logistics Processes and Systems, part XVIII Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics vol. 68. Gdańsk University Press, Gdańsk 2017, ISSN: 2544-3224, e-ISSN 2544-3232

M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelling of Logistics Processes and Systems, part XVII Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics vol. 66. Gdańsk University Press, Gdańsk 2017, ISSN: 2544-3224, e-ISSN 2544-3232

M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XVI Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka nr 65. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISSN: 0208-4821

L. Reszka: Obiektywizacja procesu wyznaczania wag przy podejmowaniu decyzji wielokryterialnych w obsłudze logistycznej łańcucha dostaw [W:] Budowanie łańcuchów dostaw jutra. Księga abstraktów Katowice 26 - 27 IX 2016, s. 66-67

M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XV. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka nr 58. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ISSN: 0208-4821

L. Reszka: Kształcenie w zakresie logistyki jako odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku [W:] Opakowania w łańcuchu dostaw. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. W. Wasiaka, Polska Izba Opakowań, Warszawa 2016, ISBN 978-83-935572-4-0, s. 201-214

M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XIV. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka nr 56. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ISSN: 0208-4821

M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XIII. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka nr 51. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ISSN : 0208-4821 (Publikacja nagrodzona w konkursie Fundacji Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych LEONARDO 2014)

M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XII. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka nr 46. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ISSN: 0208-4821

M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XI. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka nr 42. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ISSN: 0208-4821

M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. X. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu Lądowego nr 40. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ISSN: 0208-4821

L. Reszka : ARIS jako interfejs między ekonomistą a informatykiem (rozdz. VI) [W:] Informatyczne narzędzia procesów logistycznych. Red. M. Chaberek, A. Jezierski. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 69 - 76, ISBN 978-83-7556-349-8

L. Reszka: Małe przedsiębiorstwo w wymianie międzynarodowej Polski [W:] H.H. Bass, E. Gostomski: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i w Niemczech. Finansowanie, internacjonalizacja, zmiany strukturalne. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot - Bremen 2006, ISBN 83-89786-98-2, s. 113-125

L. Reszka: Die Bedeutung der Kleinunternehmen für Polens Volkswirtschaft [W:] H.H. Bass, E. Gostomski (red.): Kleine und mittelgrosse Unternehmen in Polen und Deutschland. Finanzierung, Internationalisierung, Strukturwandel. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot - Bremen 2006, ISBN 83-89786-98-2, s. 55-60

C. Mańkowski, L. Reszka: Research on the waste paper transportation at the Gdansk Region (Poland). [W:] Eva Birnerová (red.): Studies of Faculty of Operations and Economics of Transport and Comunications of University of Žilina. Volume 21. Žilina University Publisher, Žilina 2004, ISBN 80-8070-274-8, s. 185-189

L. Kondratowicz (red.): NELOC Networking Logistics Centres in the Baltic Sea Region. Work Package 1: Planning of Logistics Centres. Department of Scientific Publications of the Maritime Institute in Gdańsk, Gdańsk 2003, ISBN 83-85780-65-3

C. Mańkowski (red.): K. Klecha, C. Mańkowski, G. Penkowska, L. Reszka, A. Salomon, D. Tłoczyński, M. Turek, J. Wojtkowiak: System e-duk@cji w Regionie Pomorskim. Uniwersytet Gdański, Sopot 2003 (Praca zrealizowana w ramach projektu Leonardo da Vinci nr M01/69/k/D/354)

M. Chaberek (red.): M. Chaberek, A. Jezierski, C. Mańkowski, L. Reszka: Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2002. ISBN 83-915410-9-6

L. Reszka: Optymalizacja wykorzystania wykwalifikowanych zasobów kadrowych firm globalnych jako przykład funkcji wsparcia logistycznego [W:] M. Duczmal (red.): Wymiary globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2002, ISBN 83-88980-02-5, s. 281-286

Projekty badawcze:

L. Reszka: Predykcja w logistyce małego przedsiębiorstwa (BW/3250-5-0118-9)

L. Reszka: Referencyjny model prognozowania popytu pierwotnego w logistyce małego przedsiębiorstwa (BW/3250-5-0211-8)

L. Reszka: Ocena stanu wykorzystania metod prognozowania przez małe przedsiębiorstwa (BW/3250-5-0195-7)

L. Reszka: Stan i pożądane kierunki rozwoju technik prognozowania popytu pierwotnego w systemach wsparcia logistycznego przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce (BW/3250-5-0310-4)

Prace o charakterze projektowym:

A. Jezierski, L. Reszka: Rynek paliw płynnych w Polsce – prognozy do 2015 r. Gdynia 2006

M. Chaberek, A. Mytlewski, A. Jezierski, C. Mańkowski, L. Reszka: Założenia strategii dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2015 w świetle zrównoważonego rozwoju transportu z uwzględnieniem przewozów krajowych i międzynarodowych. Gdańsk 2004

M. Chaberek, A. Mytlewski, A. Jezierski, C. Mańkowski, L. Reszka: Analiza organizacyjno –finansowa przedsięwzięcia hurtowego centrum sprzedaży i dystrybucji warzyw, owoców i cytrusów Rënk. Gdańsk VI 2003

W. Kurowski, J. Kurzawa, C. Mańkowski, L. Reszka: Program zagospodarowania makulatury z terenu Województwa Pomorskiego. Poznań 2002

M. Chaberek, A. Jezierski, M. Meller, A. Mytlewski, L. Reszka: Model obsługi logistycznej rynku handlu detalicznego i średniego hurtowego przez Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze RENK S.A. w Gdańsku. Gdańsk 2001


 

   

wstecz
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
   strona główna      Pytania  
  kontakt z webmasterem